Νόμος Κατσέλη: Νέα παράταση έως τις 4 Μαΐου για την επικαιροποίηση των δικαιολογητικών

Νόμος Κατσέλη: Νέα παράταση έως τις 4 Μαΐου για την επικαιροποίηση των δικαιολογητικών

Παρατείνεται μέχρι τις 4 Μαΐου η προθεσμία για την επικαιροποίηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών για υπαγωγή στις διατάξεις του Νόμου Κατσέλη, η οποία έληγε αύριο 19 Φεβρουαρίου 2016.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Οικονομίας, η εν λόγω διάταξη αφορά στην υποχρέωση των δανειοληπτών των όποιων η κύρια αίτηση εκκρεμούσε στις 19 Αυγούστου του 2015 και δεν προσδιορίστηκε η συζήτηση της αίτησής τους μέχρι τις 19 Φεβρουαρίου 2016.

Η παράταση δόθηκε λόγω του όγκου των αιτημάτων προς τα τραπεζικά ιδρύματα για χορήγηση των βεβαιώσεων οφειλών στους δανειολήπτες, και της αδυναμίας των τραπεζικών ιδρυμάτων να τα διεκπεραιώσουν εγκαίρως.

Ακόμη, σε ό,τι αφορά στις αιτήσεις που υποβλήθηκαν μεταγενέστερα, επειδή για τον παραπάνω λόγο υπήρχε κίνδυνος να εκπνεύσει η επιπρόσθετη προθεσμία του ενός μηνός που μπορούν να χορηγήσουν τα κατά τόπους Ειρηνοδικεία για υποβολή τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών, η δυνάμενη να χορηγηθεί προθεσμία επιμηκύνθηκε σε δύο μήνες.Σχόλια