Νοσηλευτής χωρίς πτυχίο στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο από το 1990

Νοσηλευτής χωρίς πτυχίο στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο από το 1990

«Νοσηλευτής» χωρίς πτυχίο νοσηλευτή υπηρετεί από το 1990 στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκστρατείας της Εθνικής Φρουράς στη Κύπρο.

Την περίπτωση επισημαίνει ο Γενικός Ελεγκτής σε έκθεση του στην οποία σημειώνει πως «μετά από διερεύνηση σχετικής καταγγελίας διαπιστώθηκε ότι ανθυπασπιστής της Εθνικής Φρουράς βρίσκεται τοποθετημένος από το 1990 μέχρι και σήμερα στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκστρατείας (ΣΝΕ) εκτελώντας, τόσο διοικητικά όσο και νοσηλευτικά καθήκοντα, χωρίς να κατέχει το απαιτούμενο από τη νομοθεσία πτυχίο νοσηλευτικής και χωρίς να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Εγγραφής Νοσηλευτικής».

Παράλληλα, τονίζει ότι ενδεχομένως να προκύπτουν ευθύνες για το υπουργείο Άμυνας, τόσο πειθαρχικές όσο και ποινικές, αφού ήταν το υπουργείο που διόρισε το εν λόγω πρόσωπο στο βαθμό του Λοχία, στο Στρατό, χωρίς ωστόσο να πληροί τα κριτήρια πρόσληψης, καθώς και για τον ίδιο νοσηλευτή, ο οποίος προέβη σε ψευδή δήλωση ως προς την εγγραφή του στο Μητρώο Εγγραφής Νοσηλευτών.Σχόλια