Ο Άρειος Πάγος δικαίωσε στέλεχος τράπεζας που είχε απολυθεί πριν τη λήξη της σύμβασής του

Ο Άρειος Πάγος δικαίωσε στέλεχος τράπεζας που είχε απολυθεί πριν τη λήξη της σύμβασής του

Μισθούς υπερημερίας ύψους 120.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων δώρων, επιδομάτων αδείας), καθώς και αποζημίωση ύψους 20.000 ευρώ για ηθική βλάβη λόγω προσβολής προσωπικότητας, καλείται με απόφαση του Αρείου Πάγου να καταβάλλει ξένη τράπεζα με υποκαταστήματα στην Αθήνα, σε πρώην στέλεχος της Έλληνα, τον οποίο είχε προσλάβει ως διευθυντή με διετή σύμβαση ορισμένου χρόνου, και ο οποίος απολύθηκε οκτώ μήνες πριν τη λήξη της σύμβασής του.

Ειδικότερα, με απόφασή του ο Άρειος Πάγος απέρριψε την αίτηση της τράπεζας που λειτουργούσε με υποκατάστημά της στη Ελλάδα (είχε έδρα στο εξωτερικό) και επικύρωσε εφετειακή απόφαση που δικαίωνε το πρώην στέλεχός της, Έλληνα που είχε αναλάβει διευθυντικό πόστο.

Ο Άρειος Πάγος έκρινε πως δεν αποτελεί σπουδαίο λόγο για να καταγγελθεί η σύμβαση του εργαζόμενου, η μεταβολή των περιουσιακών στοιχείων της τράπεζας με τη δημιουργία ζημίας στα οικονομικά της, εξαιτίας χειρισμών του συγκεκριμένου στελέχους.

Το παραπάνω επιχείρημα προέβαλαν οι εκπρόσωποι της τράπεζας, προκειμένου να αιτιολογήσουν τη λύση της σύμβασης πριν τη λήξης της, ενώ υποστήριξαν και ότι ο συγκεκριμένος εργαζόμενος, δεν ήταν επαρκής στην άσκηση των καθηκόντων του, ισχυρισμός που όμως δεν αποδείχθηκε, σύμφωνα με τον Άρειο Πάγο.Σχόλια