Ο ΙΣΑ ζητά από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενημέρωση για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές

Ο ΙΣΑ ζητά από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενημέρωση για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές

Ως Ν.Π.Δ.Δ., έχετε συμβληθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις με γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων και ιατρικές εταιρείες για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών της ειδικότητας τους στους ασφαλισμένους του ταμείου του. Για τις υπηρεσίες τους δε αυτές, οι συμβεβλημένοι αμείβονται αφού υποβάλουν κατά μήνα …

Διαβάστε περισσότερα στο : isotimos.com

Σχόλια