ΟΑΕΔ: 15.000 θέσεις εργασίας για ανέργους 18-24 ετών

ΟΑΕΔ: 15.000 θέσεις εργασίας για ανέργους 18-24 ετών

Έως τις 31 Μαρτίου και ώρα 23:59 μπορούν οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις να υποβάλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα με τίτλο «Ευκαιρίες κατάρτισης και πιστοποίησης για ανέργους νέους του ΟΑΕΔ, ηλικίας 18-24 ετών, σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού τομέα σε κλάδους αιχμής της ελληνικής οικονομίας».

Σχετικά με την αμοιβή των ωφελουμένων εκείνη θα ανέρχεται στο ποσό των 1.471 ευρώ, όπως αποφασίστηκε από τη διοίκηση του οργανισμού και όχι 799 ευρώ όπως αρχικά είχε προϋπολογιστεί. Η αλλαγή αποδοχών των καταρτιζόμενων ανέργων έγινε διότι ανεστράφη η αναλογία δαπάνης μεταξύ παρόχων κατάρτισης και ανέργων.

Στο εν λόγω πρόγραμμα κατάρτισης και πρακτικής άσκησης συμμετέχουν ιδιωτικές επιχειρήσεις που ασχολούνται με τους εξής τομείς:

  • Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)
  • Λιανικό Εμπόριο
  • Εξωστρέφεια και Διεθνές Εμπόριο (Έμφαση στον πρωτογενή τομέα)
  • Τεχνολογιών των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.)

Οι άνεργοι που μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα και να υποβάλλουν αιτήσεις θα πρέπει:

  • να έχουν γεννηθεί από 1η Ιανουαρίου 1992 έως και την 31 Δεκεμβρίου 1997 και
  • να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ.


Σχόλια