ΟΑΕΔ: Αυτά είναι τα προγράμματα για την επιδότηση των 12.700 θέσεων εργασίας

ΟΑΕΔ: Αυτά είναι τα προγράμματα για την επιδότηση των 12.700 θέσεων εργασίας

Εκδόθηκε την Τετάρτη (22/10) η προδημοσίευση της προκήρυξης του ΟΑΕΔ για το νέο πρόγραμμα επιδότησης «Ενίσχυσης της ρευστότητας και της απασχόλησης» που αφορά συνολικά 12.700 ωφελούμενους.

Το νέο πρόγραμμα αφορά στην επιχορήγηση σε όλη την Επικράτεια:

  • 9.000 νέων θέσεων εξηρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου οι οποίες δημιουργήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2015 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2015 και
  • 3.700 πρώην εγγεγραμμένων ανέργων οι οποίοι δημιούργησαν τη δική τους επιχείρηση από την 1η Ιανουαρίου 2014 μέχρι και την 31 Αυγούστου 2015.

Η περιφερειακή κατανομή των ανωτέρω θέσεων θα προσδιορίζεται στην δημόσια πρόσκληση.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ



Σχόλια