ΟΑΕΔ: Παράταση εξυπηρέτησης από τα ΚΠΑ2 για σειρά επιδομάτων

ΟΑΕΔ: Παράταση εξυπηρέτησης από τα ΚΠΑ2 για σειρά επιδομάτων

Παρατείνει εκ νέου ο ΟΑΕΔ τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων και μέσω των ΚΠΑ2 του οργανισμού έως και τις 30 Ιουνίου για σειρά επιδομάτων.

Επισημαίνεται ότι για την ταχύτερη και αμεσότερη εξυπηρέτηση του πολίτη από την 4η Ιανουαρίου 2016 έχει τεθεί σε εφαρμογή η παροχή μιας σειράς υπηρεσιών του ΟΑΕΔ μέσω των ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Διαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) ή των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Ωστόσο, δίνει τη δυνατότητα εξυπηρέτησης και από τα ΚΠΑ2, με στόχο, όπως επισημαίνει την ομαλοποίηση συστήματος.

  • Επίδομα νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας (ΕΣΠΑ)
  • Ειδικά Εποχικά Βοηθήματα
  • Ειδικό Βοήθημα μετά τη λήξη της επιδότησης ανεργίας
  • Ειδικό Βοήθημα μετά από τρίμηνη παραμονή στα Μητρώα Ανέργων
  • Επίδομα Αποφυλακισμένων
  • Ειδικό Βοήθημα λόγω επίσχεσης Εργασίας
  • Ειδική Παροχή Προστασίας της Μητρότητας
  • Συμπληρωματικό Επίδομα Μητρότητας

Ο ΟΑΕΔ τονίζει πάντως ότι η ανανέωση των Δελτίων Ανεργίας εξακολουθεί να πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω των ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Διαδικτυακής μας Πύλης ή των ΚΕΠ.Σχόλια