ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ: Αποτελέσματα μικροβιολογικών εξετάσεων σε λίγα λεπτά  με το σύστημα VITEK MS

ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ: Αποτελέσματα μικροβιολογικών εξετάσεων σε λίγα λεπτά με το σύστημα VITEK MS

Πηγή : isotimos.com

Σχόλια