Πάνω από 700 χιλ. ευρώ φέρεται να καταχράστηκε υποθηκοφύλακας μέσα σε 5 χρόνια

Πάνω από 700 χιλ. ευρώ φέρεται να καταχράστηκε υποθηκοφύλακας μέσα σε 5 χρόνια

Υποθηκοφύλακας φέρεται να καταχράστηκε πάνω από 700.000 ευρώ από μετεγγραφές συμβολαίων μέσα σε 5 χρόνια.
Η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου καλεί τώρα τον υποθηκοφύλακα να πληρώσει στο Ελληνικό Δημόσιο το ποσό των 409.162 ευρώ.

Το έλλειμμα αποκαλύφθηκε το 2007 μετά από έλεγχο των επιθεωρητών.

Το αρχικό ποσό έφτανε στα 708.642 ευρώ από τη μη απόδοση δικαιωμάτων του Δημοσίου από καταχωρήσεις στα βιβλία του υποθηκοφυλακείου που αφορούσαν μεταγραφές ακινήτων, δωρεές, γονικές παροχές και άλλες πράξεις.

Ο έλεγχος έδειξε ότι ο υποθηκοφύλακας καταχωρούσε στα βιβλία του εισπράξεις τελών, δικαιωμάτων, χαμηλότερες από τις πραγματικές.

Τότε ο υποθηκοφύλακας πλήρωσε το ποσό των 299.479 ευρώ αλλά προσέφυγε στο Ελεγκτικό Συνέδριο για το υπόλοιπο ποσό υποστηρίζοντας ότι οι προσαυξήσεις που του επιβλήθηκαν ως κύρωση ήταν υπέρμετρες και δεν αντανακλούν την πραγματική ζημιά του Δημοσίου.

Κατά πλειοψηφία, η Ολομέλεια του Εκλεκτικού Συνεδρίου απέρριψε την προσφυγή του.Σχόλια