Παπαμιμίκος: Αναρμόδια η ΚΕΦΕ να αποφασίσει για διεξαγωγή debate

Παπαμιμίκος: Αναρμόδια η ΚΕΦΕ να αποφασίσει για διεξαγωγή debate

Tην άποψή του πως η «η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή δεν νομιμοποιείται να αποφασίσει και να διοργανώσει συνδιασκέψεις ή debate μεταξύ των υποψηφίων για την προεδρία του κόμματος», εξέφρασε ο Ανδρέας Παπαμιμίκος.

«Όπως και προ αρκετών ημερών δήλωσα, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της ΚΕΦΕ, προς τους εκπροσώπους όλων των υποψηφίων, η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή είναι αρμόδια, σύμφωνα με τις σαφείς διατάξεις του άρθρου 10 του Καταστατικού του κόμματος, που δεν επιδέχονται διαφορετική ερμηνεία, για τη λήψη εκείνων μόνον των αποφάσεων και την υλοποίηση εκείνων μόνον των ενεργειών που ρητά αναφέρονται σ’ αυτό και αφορούν την, εν στενή εννοία, καθαυτό εκλογική διαδικασία», αναφέρει ο κ. Παπαμιμίκος σε επιστολή που απέστειλε προς τους τέσσερις υποψηφίους.

Κατά συνέπεια, συνεχίζει, «ούτε το όργανο αυτό, ούτε εγώ, ως πρόεδρός του, νομιμοποιούμαστε να αποφασίσουμε και να διοργανώσουμε συνδιασκέψεις ή debate μεταξύ των υποψηφίων, πολλώ δε μάλλον να προκαλέσουμε συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος, για το σκοπό που αναφέρεται στην σχετική επιστολή του κ. Γεωργιάδη προς εμένα».

Ο κ. Παπαμιμίκος σημειώνει ωστόσο ότι αυτό που μπορεί να κάνει υπό την ιδιότητα του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, είναι «να υλοποιήσει τυχόν κοινή απόφαση όλων ανεξαιρέτως των υποψηφίων προέδρων, η οποία θα επικυρωθεί με κοινό πρακτικό, που θα υπογράφεται από τους ίδιους, με το οποίο θα καθορίζονται οι χρόνοι και τόποι διεξαγωγής τυχόν συνδιασκέψεων, τα πρόσωπα που θα συμμετάσχουν σ’ αυτές και οι λοιπές απαραίτητες τεχνικές, οικονομικές και διαδικαστικές λεπτομέρειες για τη διεξαγωγή τους».

Ο κ. Παπαμιμίκος δηλώνει πως είναι στη διάθεση όλων των υποψηφίων για τη διενέργεια των αναγκαίων διαβουλεύσεων.

 

Σχόλια