Παρανομεί η διοίκηση της ΔΕΔΑ στο φυσικό αέριο

Παρανομεί η διοίκηση της ΔΕΔΑ στο φυσικό αέριο

Για παράνομη καταγγελία της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και εργασιακές ρυθμίσεις που αντίκεινται στην νομοθεσία, κατηγορούν οι εργαζόμενοι της ΔΕΔΑ (θυγατρικής της ΔΕΠΑ) τη διοίκηση της εταιρείας.

Ενόψει μάλιστα της επικείμενης διχοτόμησης της ΔΕΠΑ οι εργαζόμενοι εκφράζουν την έντονη ανησυχίας τους τόσο για την πρόοδο του έργου της ΔΕΔΑ όσο και για την τύχη των εργαζομένων σε αυτή.

Όπως είναι γνωστό, η ΔΕΔΑ είναι η θυγατρική της ΔΕΠΑ που αναπτύσσει τα δίκτυα πόλης στην επαρχία (Χαλκίδα, Θήβα, Λιβαδειά, Λαμία, Έδεσσα, Νάουσα, Ξάνθη, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη κλπ), ενώ απασχολεί περίπου 30 εργαζόμενους είναι δηλαδή υποστελεχωμένη.

Οι εργαζόμενοι της ΔΕΔΑ εκφράζοντας την ανησυχία τους έστειλαν στη διοίκηση της εταιρίας (Ραπτόπουλος-Μοσσέ) εξώδικο το οποίο κοινοποίησαν επίσης στη ΔΕΠΑ και στο Υπουργείο Ενέργειας.

Το εξώδικο έχει ως εξής:

Με τη παρούσα επιθυμούμε να γνωστοποιήσουμε ότι, οι εργαζόμενοι της Διεύθυνσης Διανομής της ΔΕΠΑ ΑΕ, την 01/01/2017, αποσπάστηκαν από τη ΔΕΠΑ προκειμένου να στελεχώσουν την υπό ίδρυση ΔΕΔΑ ΑΕ. Η απόσπαση πραγματοποιήθηκε με βάση τις ειδικές διατάξεις του νόμου 4336/15, ο οποίος κατοχύρωνε ότι το εργασιακό καθεστώς των μεταφερόμενων στη νέα εταιρία, παραμένει ταυτόσημο με το εργασιακό καθεστώς που ισχύει στη ΔΕΠΑ.

Με βάση αυτούς τους όρους και συνθήκες, οι εργαζόμενοι της ΔΕΔΑ εργάστηκαν επί δύο χρόνια επιδεικνύοντας τον μέγιστο δυνατό επαγγελματισμό, αλλά και με αυταπάρνηση και προσήλωση στους εταιρικούς στόχους, προκειμένου να καταστήσουν πλήρως λειτουργική την, υποστελεχωμένη, νέα εταιρία, να διευρύνουν το πελατολόγιο και τις υποδομές που παρέλαβαν από τη ΔΕΠΑ και να ανταποκριθούν στις ρυθμιστικές υποχρεώσεις και στις γενικότερες υποχρεώσεις προς πελάτες, καταναλωτές και προμηθευτές.

Απέναντι σε αυτή την υπεράνθρωπη προσπάθεια που καταβάλλαμε, το ΔΣ της εταιρίας προτίθεται να καταργήσει τον Εσωτερικό Κανονισμό Εργασίας και υπό καταγγελία την ισχύουσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, έναν χρόνο πριν από τη λήξη της.

Τα δύο αυτά θέματα αποτελούν τα κύρια συστατικά του εργασιακού καθεστώτος που όμως κατοχυρώνεται και διασφαλίζεται αναλλοίωτο για μία 5ετία, με βάση τον Ν.4336/15 και το ΠΔ 178/2002.

Δεν είναι κατανοητά, δεν συμμεριζόμαστε αλλ’ ούτε μας αφορούν τα διαφόρου είδους «επιχειρήματα» που προβάλει το ΔΣ για να αιτιολογήσει την επίθεσή του απέναντι στους εργαζόμενους και τις προσπάθειες που αυτοί κατέβαλλαν και συνεχίζουν να καταβάλλουν με αμείωτο ρυθμό.

Δυστυχώς, σε μία περίοδο που η εταιρία θα έπρεπε να βαδίσει συντεταγμένα και με τη μέγιστη εξωστρέφεια προκειμένου να κατορθώσει να υλοποιήσει τους μεγαλεπήβολους στόχους και το αναπτυξιακό της πρόγραμμα, προς όφελος της εθνικής οικονομίας, των πολιτών, νοικοκυριών, και επαγγελματιών που βρίσκονται σε όλη σχεδόν την Περιφέρεια της χώρας,

οι εργαζόμενοι της ΔΕΔΑ ΑΕ είμαστε υποχρεωμένοι να

ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΟΥΜΕ με τον ΠΛΕΟΝ ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟ

την επιδίωξη του ΔΣ να αλλοιώσει το εργασιακό καθεστώς στης εταιρίας, παρά τις αντίθετες προβλέψεις του Ν.4336/15 και να

ΔΗΛΩΣΟΥΜΕ ότι

την ανοίκεια επίθεση στο εργασιακό καθεστώς που επιχειρεί το ΔΣ, θα την καταγγείλουμε στα ανώτερα συνδικαλιστικά όργανα, ενώ το ίδιο επιφυλασσόμαστε να πράξουμε έναντι των αρμοδίων δικαστικών οργάνων.

Για την ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ των αποσπασμένων-εργαζομένων στη ΔΕΔΑ ΑΕ

Μ. Σφυρόερας Δ. Ηλιάδης


Σχόλια