Παράταση για την υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ

Παράταση για την υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ

Με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, η διαδικασία υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ, παρατείνετε μέχρι τις 6 Νοεμβρίου, διευκολύνοντας το κοινό α προβεί στην απαιτούμενη διαδικασία.

Στην περίπτωση που επιλεγεί η καταβολή του οφειλόμενου χρεωστικού υπολοίπου να γίνει σε δόσεις η προθεσμία της 6ης Νοεμβρίου αφορά μόνο την καταβολής της πρώτης δόσης.

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων αποφάσισε την παράταση της προθεσμίας υποβολής του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού για τα νομικά πρόσωπα (ανώνυμες εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, καθώς και υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων), έως και την 30ή Νοεμβρίου 2015, μόνο για τις υποθέσεις για τις οποίες εκκρεμεί η υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014.Σχόλια