Παράταση για τις αιτήσεις ένταξης στο επισιτιστικό πρόγραμμα ΤΕΒΑ

Παράταση για τις αιτήσεις ένταξης στο επισιτιστικό πρόγραμμα ΤΕΒΑ

Μέχρι τις 26 Αυγούστου 2015 μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους οι ωφελούμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής & Βασικής Υλικής Συνδρομής 2014 – 2020/ ΤΕΒΑ.

Η Περιφέρεια Αττικής, η οποία είναι και ο συντονιστής του προγράμματος για τον Δήμο Νέας Ιωνίας, έδωσε παράταση για την διαδικασία των αιτήσεων (αρχικά η διορία έληγε στις 5/8) προκειμένου να μπορέσουν ακόμα περισσότεροι να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

Οι ωφελούμενοι μπορούν να λάβουν ενημέρωση από:

• Την ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής (www.patt.gov.gr)
• Την ιστοσελίδα του Δήμου Νέας Ιωνίας (www.neaionia.gr )
• Την ηλεκτρονική διεύθυνση, http://www.eiead.gr, επιλέγοντας το σύνδεσμο ΤΕΒΑ

Η αίτηση των δυνητικά ωφελουμένων υποβάλλεται ηλεκτρονικά:

είτε ιδιωτικά, με χρήση των κωδικών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (TAXIS) είτε μέσω των Εταίρων της Κοινωνικής Σύμπραξης.

Η Αίτηση είναι προσβάσιμη από ηλεκτρονική εφαρμογή προσαρτημένη στην ιστοσελίδα https://www.idika.org.gr/teba/ και επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/1986.Σχόλια