Παράταση για τις αιτήσεις ένταξης στο επισιτιστικό πρόγραμμα ΤΕΒΑ

96 0

Μέχρι τις 26 Αυγούστου 2015 μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους οι ωφελούμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής & Βασικής Υλικής Συνδρομής 2014 – 2020/ ΤΕΒΑ.

Η Περιφέρεια Αττικής, η οποία είναι και ο συντονιστής του προγράμματος για τον Δήμο Νέας Ιωνίας, έδωσε παράταση για την διαδικασία των αιτήσεων (αρχικά η διορία έληγε στις 5/8) προκειμένου να μπορέσουν ακόμα περισσότεροι να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

Οι ωφελούμενοι μπορούν να λάβουν ενημέρωση από:

• Την ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής (www.patt.gov.gr)
• Την ιστοσελίδα του Δήμου Νέας Ιωνίας (www.neaionia.gr )
• Την ηλεκτρονική διεύθυνση, http://www.eiead.gr, επιλέγοντας το σύνδεσμο ΤΕΒΑ

Η αίτηση των δυνητικά ωφελουμένων υποβάλλεται ηλεκτρονικά:

είτε ιδιωτικά, με χρήση των κωδικών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (TAXIS) είτε μέσω των Εταίρων της Κοινωνικής Σύμπραξης.

Η Αίτηση είναι προσβάσιμη από ηλεκτρονική εφαρμογή προσαρτημένη στην ιστοσελίδα https://www.idika.org.gr/teba/ και επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/1986.Join the Conversation