Παράταση καταβολής εισφορών για τους μηχανικούς

Παράταση καταβολής εισφορών για τους μηχανικούς

Παρατείνεται  μέχρι και τις 16/01/2016 η προθεσμία για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών Β’ εξαμήνου 2015 για τους μηχανικούς ασφαλισμένους στο ΕΤΑΑ.

Παραμένει σε ισχύ η ασφαλιστική ενημερότητα και ικανότητα του ασφαλισμένου, ενώ παράλληλα απαλλάσσονται από τα πρόσθετα τέλη μέχρι την καταληκτική ημερομηνία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών.

Η κατάργηση του συμψηφισμού σύνταξης με οφειλές έως 25.000 ευρώ στον ΟΑΕΕ ισχύει και για τους ασφαλισμένους με διαδοχική ασφάλιση. Σύμφωνα με εγκύκλιο του ΟΑΕΕ,  επανέρχεται το νομοθετικό πλαίσιο που ίσχυε ως 2-7-2015 για την καταβολή σύνταξης σε οφειλέτες ασφαλιστικών εισφορών με τον ΟΑΕΕ συμμετέχοντα σε συνταξιοδότηση με διαδοχική ασφάλιση.

Ειδικότερα όσο αφορά το πεδίο εφαρμογής των καταργούμενων διατάξεων του άρθρου 38 του ν.4331/2015 επισημαίνεται  ότι αυτές θα εφαρμόζονται και σε αιτήσεις συνταξιοδότησης πριν την 2-7-2015 και μέχρι και την 16-10-2015 που βρίσκονται σε εκκρεμότητα και δεν έχει γίνει κοινοποίηση οφειλής.

 Σχόλια