Παραιτήθηκα τα μέλη του Συμβουλίου του ΑΠΘ

Παραιτήθηκα τα μέλη του Συμβουλίου του ΑΠΘ

Την παραίτηση τους υπέβαλαν τα μέλη του Συμβουλίου του ΑΠΘ εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην παράταση της θητείας των Συμβουλίων των Πανεπιστημίων και στον περιορισμό των αρμοδιοτήτων τους.

«Πιστεύαμε και πιστεύουμε ότι ο θεσμός του Συμβουλίου είναι χρήσιμος για τα Πανεπιστήμια και ότι θα πρέπει να υποστηριχθεί από την Πολιτεία. Δυστυχώς, είχαμε να αντιμετωπίσουμε ποικιλότροπη απαξίωση και σταδιακό περιορισμό των αρμοδιοτήτων, ιδίως αυτών που αφορούσαν στον μακροχρόνιο στρατηγικό σχεδιασμό, ο οποίος είναι απαραίτητος για την ορθολογική λειτουργία κάθε Πανεπιστημιακού ιδρύματος» επισημαίνεται σε σχετική επιστολή.

 Σχόλια