Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Κ. Μποτόπουλος

53 0

Ο κ. Μποτόπουλος προθυμοποιήθηκε, εάν και η κυβέρνηση το επιθυμεί, λόγω της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών να αποχωρήσει αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η παραίτησή του έχει, ήδη, υποβληθεί.Join the Conversation