Περίεργα παιχνίδια με τους αντιπροέδρους των ανώτατων Δικαστηρίων

Περίεργα παιχνίδια με τους αντιπροέδρους των ανώτατων Δικαστηρίων

Σε καθεστώς «ομηρίας» βρίσκονται ανώτεροι δικαστές από την περίεργη κωλυσιεργία της κυβέρνησης και συγκεκριμένα του υπουργείου Δικαιοσύνης σχετικά με την πλήρωση των κενών θέσεων αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου αλλά και Συμβουλίου της Επικρατείας.

Από τις 30 Ιουνίου 2016 -οπότε και έμειναν «ορφανές» τέσσερις θέσεις αντιπροέδρων στον Άρειο Πάγο και μία στο Συμβούλιο της Επικρατείας- μέχρι και σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αναπλήρωσής τους καθώς ακόμη δεν έχει αποφασίσει το υπουργικό Συμβούλιο!

Νομικοί κύκλοι χαρακτηρίζουν «πρωτοφανές» το διάστημα που έχει μεσολαβήσει καθώς όπως συνηθίζεται αμέσως μετά την αποχώρηση δικαστικών λειτουργών από την υπηρεσία ξεκινά η διαδικασία των προαγωγών που δεν διαρκεί περισσότερο από έναν μήνα! 

Κανείς όμως δεν γνωρίζει τους λόγους για τους οποίους ενώ βρισκόμαστε στο παρά πέντε του νέου δικαστικού έτους η διαδικασία δεν έχει προχωρήσει.

Ενδεικτική είναι η επιστολή του πρώην Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, κ. Λέανδρου Ρακιντζή προς την εφημερίδα «Καθημερινή» μέσω της οποία αναδεικνύεται το συγκεκριμένο θέμα.

ρΑΚΙΝΤΖΉΣ
Ο κ. Λέανδρος Ρακιντζής

Στην επιστολή του ο κ. Ρακιντζής αναφέρει ότι δεν μπορεί να φανταστεί πως κρύβονται «άλλες σκοπιμότητες». Ωστόσο τα ερωτήματα που έχουν προκληθεί στον νομικό κόσμο της χώρας είναι εύλογα και χρίζουν απαντήσεων από τους επικεφαλής του υπουργείου.

Ακολουθεί η επιστολή του κ. Ρακιντζή: 

Κύριε Διευθυντά

Κατά το άρθρο 90 παρ.5 του Συντάγματος η προαγωγή στη θέση του αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου ενεργείται με ΠΔ που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του υπουργικού Συμβουλίου. Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφασίζει μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης για την πλήρωση των κενών θέσεων αντιπροέδρων Α.Π. Κατά συνήθη πρακτική αμέσως μετά την αποχώρηση από την υπηρεσία των αντιπροέδρων και την δημιουργία κενών θέσεων αρχίζει η διαδικασία προαγωγών , που πραγματοποιείται τάχιστα εντός των πρώτων ημερών του Ιουλίου εκάστου έτους κατ’ εξαίρεση καθυστερεί επ΄ ολίγον, απ΄ ότι θυμάμαι όχι πέραν του μηνός. Από την 30η Ιουνίου ενεστώτος έτους κενωθήκαν τέσσερις 4 θέσεις αντιπροέδρων ΑΠ κι απ΄ότι γνωρίζω, δεν άρχισε καν η διαδικασία πληρώσεως τους, ενώ από 16 Σεπτεμβρίου οι νέοι αντιπρόεδροι θα έπρεπε να στελεχώσουν τα κενά τμήματα του Α.Π. Γεννάται η απορία γιατί αυτή η καθυστέρηση του Υπουργού Δικαιοσύνης να απευθύνει σχετική πρόταση στο Υπουργικό Συμβούλιο, γιατί δεν μπορώ να φανταστώ ότι υποκρύπτονται άλλες σκοπιμότητες . Γεγονός όμως είναι ότι οι έχοντες τα προσόντα προς προαγωγή αρεοπαγίτες δηλαδή τριετή προϋπηρεσία στο βαθμό αυτό, θα πέρασαν το καλοκαίρι σε κατάσταση προσμονής και ανησυχίας , εάν διαθέτουν τις ουσιαστικές προϋποθέσεις προς προαγωγή και πως θα μπορούσαν να τις αποκτήσουν κάνοντας τις δέουσες παραστάσεις . Τα τμήματα του Α.Π. μπορούν να λειτουργήσουν υπό την προεδρία του αρχαιοτέρου αρεοπαγίτου, αλλά αυτό αποτελεί την εξαίρεση και κατά συνέπεια πρέπει να τελειώνει η μετέωρη αυτή κατάσταση για την καλή λειτουργία της Δικαιοσύνης .

 

 

 

 

Λέανδρος Ρακιντζής

Αρεοπαγίτης ε.τ.Σχόλια