Περισσότερες από 24.000 θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα χάθηκαν μέσα στον Νοέμβριο

Περισσότερες από 24.000 θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα χάθηκαν μέσα στον Νοέμβριο

Περισσότερες από 24.000 θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα χάθηκαν μέσα στον Νοέμβριο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Πληροφοριακού Συστήματος «Εργάνη», που κατέγραψε τη μεγάλη μείωση της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα τον περασμένο μήνα στη χώρα μας.

Συγκεκριμένα, συνολικά 24.674 θέσεις εργασίας χάθηκαν στον ιδιωτικό τομέα το Νοέμβριο του 2015, με τις αναγγελίες πρόσληψης στο ίδιο χρονικό διάστημα να ανέρχονται σε 141.709, ενώ οι αποχωρήσεις σε 166.383.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία, από τις 166.383 συνολικά αποχωρήσεις, οι 53.244 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 113.139 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

Από τη σύγκριση των ισοζυγίων των δύο μηνών, Νοέμβριος 2015 και Νοέμβριος 2014, προκύπτει αρνητική επίδοση κατά 4.343 θέσεων εργασίας για το Νοέμβριο 2015 (αρνητικό ισοζύγιο 24.674 θέσεων εργασίας, έναντι αρνητικού ισοζυγίου 20.331 το Νοέμβριο του 2014).

Αξίζει ακόμη να σημειωθεί ότι, όπως προκύπτει και από τα επίσημα καταγεγραμμένα στοιχεία, από το 2001 μέχρι και σήμερα ο μήνας Νοέμβριος παρουσιάζει πάντα αρνητικό ισοζύγιο.

Αθροιστικά για την περίοδο Ιανουάριος-Νοέμβριος 2015, οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 1.667.024 θέσεις εργασίας και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 1.575.150, εκ των οποίων οι 923.394 ήταν αποτέλεσμα καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου και οι 651.756 οικειοθελείς αποχωρήσεις.

Το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης του πρώτου ενδεκάμηνου του 2015 είναι θετικό και διαμορφώνεται στις 91.874 νέες θέσεις εργασίας και είναι χαμηλότερο κατά 8.082 θέσεις εργασίας, από το αντίστοιχο ισοζύγιο του πρώτου ενδεκάμηνου του 2014, που ήταν επίσης, θετικό κατά 99.956 νέες θέσεις εργασίας, αποτελώντας ωστόσο την τρίτη υψηλότερη επίδοση πρώτου ενδεκάμηνου έτους από το 2001 μέχρι σήμερα.Σχόλια