Ποια θα είναι η τιμή εκκίνησης για τις τηλεοπτικές άδειες;

Ποια θα είναι η τιμή εκκίνησης για τις τηλεοπτικές άδειες;

Στα 3 εκατ. ευρώ ορίζεται το ύψος της τιμής εκκίνησης για κάθε μία από τις τέσσερις δημοπρατούμενες τηλεοπτικές άδειες, σύμφωνα με τη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπεγράφη σήμερα από τον Υπουργό Επικρατείας, Νίκος Παππάς και τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Γιώργο Χουλιαράκης.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, λαμβάνοντας υπόψη την εξειδίκευση του αντικειμένου και το γεγονός ότι αντιμετωπίζεται για πρώτη φορά, η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (ΓΓΕΕ) ανέθεσε στη διεθνή εταιρεία Deloitte μελέτη για τον καθορισμό του εύρους της τιμής εκκίνησης. Η Deloitte συγκεντρώνοντας στοιχεία από γαλλικές, γερμανικές, ισπανικές, βρετανικές, βουλγαρικές, ιταλικές, τσέχικες, πορτογαλικές και κυπριακές πηγές, συνυπολόγισε τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα και διεθνώς, τα χαρακτηριστικά, τις προοπτικές και τις ιδιαιτερότητες του διεθνούς και ελληνικού διαφημιστικού, αλλά και του τηλεοπτικού κλάδου, καθώς επίσης το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο.

Σημαντικά, αναμένεται η δημοσίευση του διαγωνισμού προς δημόσια διαβούλευση.



Σχόλια