Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 10 Σεπτεμβρίου

99 0

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα 10 Σεπτεμβρίου, γιορτάζουν οι Κλημεντίνη,Κλημεντίνα, Κλεμεντίνη, Κλεμεντίνα, Κλήμης

Μηνοδώρα
Μητροδώρα
Πουλχερία, Πουλχερίνα, Πουλχερίτσα, Πουλχέρω,Πουλχέρη *


Join the Conversation