Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 22 Οκτωβρίου

14 0

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα 22 Οκτωβρίου, γιορτάζουν οι Αβέρκιος, Αβερκία

 Join the Conversation