Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 22 Οκτωβρίου

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 22 Οκτωβρίου

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα 22 Οκτωβρίου, γιορτάζουν οι Αβέρκιος, Αβερκία

 Σχόλια