Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Καθαρά Δευτέρα 14 Μαρτίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο;

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Καθαρά Δευτέρα 14 Μαρτίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο;

Σήμερα 14 Μαρτίου σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν οι Βενέδικτος, Βενεδίκτη, Βενεδικτίνη, Βενεδικτίνα, Ευφράσιος, Ευφράσης, Ευφράσας, Φράσας, Φράσιος, Φράσης, Ματθίλντη, Ματίλντα, Ματθίλδη, Μαθίλδη, Θίλδη, Θίλδα, Τίτα.

Σχόλια