Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Τετάρτη 04 Μαΐου, σύμφωνα με το εορτολόγιο;

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Τετάρτη 04 Μαΐου, σύμφωνα με το εορτολόγιο;

Σήμερα, 04 Μαΐου, σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν οι Πελαγής, Πελάγιος, Πελαγία, Πελαγούλα, Πελαγίνα, Πελαγίτσα, Πελαγιώ, Ιλάριος, Μελής, Μέλος, Μέλιος, Μέλας, Μέλια, Μελίτσα, Θεοχάρης, Θεοχαρούλα, Χαρούλα.Σχόλια