Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου

Σήμερα, 10 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν οι Χαράλαμπος, Χαρίλαος, Χαραλάμπης, Χάρης, Χάμπος, Λάμπης, Λάμπος, Λαμπίας, Μπάμπης, Μπάμπος, Χαραλαμπία, Χαραλαμπή, Λαμπή, Λάμπω, Μπαμπίνα, Μπήλιω, Μπιλιώ, Μπία, Χάμπη, Χαρίλαος, Χάρης, Χαρίκλεια, Χαρά, Χαρούλα.

 Σχόλια