Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Τρίτη 19 Απριλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο;

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Τρίτη 19 Απριλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο;

Σήμερα 19 Απριλίου σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν οι Φιλίππα, Φιλιππία, Φιλιώ.



Σχόλια