Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Τρίτη 22 Μαρτίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο;

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Τρίτη 22 Μαρτίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο;

Σήμερα 22 Μαρτίου σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν οι Δρόσος, Δροσίδα, Δροσούλα, Δροσία, Δρόσω, Δροσοσταλία, Δροσοσταλίδα, Δροσίς.Σχόλια