Ποιοι είναι υπόχρεοι υποβολής φορολογικής δήλωσης

Ποιοι είναι υπόχρεοι υποβολής φορολογικής δήλωσης

Η διαδικασία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων ξεκίνησε, καθώς άνοιξε το Taxisnet.

Υποχρέωση να υποβάλλει δήλωση των εισοδημάτων του, πραγματικών ή τεκμαρτών, έχει όποιος έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας. Επίσης, σε κάθε περίπτωση πρέπει να υποβάλουν φορολογική δήλωση όσοι έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος.

Οπως σημειώνει η «Καθημερινή» σε σχετικό δημοσίευμα, δεν προβλέπεται εξαίρεση από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης για τα ενήλικα τέκνα (π.χ. φοιτητές κ.λπ.), ακόμα και εάν αυτά αναγνωρίζονται ως εξαρτώμενα μέλη του φορολογούμενου.

Οι σύζυγοι, κατά τη διάρκεια του γάμου, υποχρεούνται να υποβάλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους. Υπόχρεος υποβολής δήλωσης είναι ο σύζυγος και για τα εισοδήματα της συζύγου του. Ειδικότερα οι σύζυγοι υποβάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση, ο καθένας για τα εισοδήματά του, εφόσον:

  • έχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωση κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης ή
  • ο ένας από τους δύο συζύγους είναι σε κατάσταση πτώχευσης ή
  • έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση.

Αντίθετα, δεν είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν φορολογική δήλωση εκείνοι που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν αποκτούν πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα και οι κεκαρμένοι μοναχοί για το καθαρό ποσό της σύνταξης που καταβάλλεται σε αυτούς κατά το χρονικό διάστημα που διατηρούν την ανωτέρω ιδιότητα, εφόσον αυτό δεν υπερβαίνει τις 9.500 ευρώ.

 Σχόλια