Ποινικές διώξεις για αδιαφανή χρηματοδότηση ΜΚΟ

Ποινικές διώξεις για αδιαφανή χρηματοδότηση ΜΚΟ

Ποινικές διώξεις κατά στελεχών του υπουργείου Εξωτερικών τα οποία στις αρχές του 2000 υπηρετούσαν σε νευραλγικές θέσεις για χρηματοδοτήσεις Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης (ΜΚΟ) άσκησε η επικεφαλής της Εισαγγελίας Διαφθοράς Ελένη Ράϊκου, για απιστία σε βαθμό κακουργήματος.

Η υπόθεση βρέθηκε στο στόχαστρο της Εισαγγελίας Διαφθοράς η οποία, μετά από τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, άσκησε ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος για απιστία στην υπηρεσία σε συνδυασμό με τις επιβαρυντικές περιστάσεις του νόμου περί καταχραστών του Δημοσίου σε βάρος στελεχών του Υπουργείου Εξωτερικών, εκείνης της περιόδου, για παράνομη χρηματοδότηση της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης, που εδρεύει στις ΗΠΑ, ποσού 609 χιλιάδων δολαρίων που εμφανίζονταν να διατίθενται για βοήθεια στην Σερβία.

Συγκεκριμένα, η δίωξη ασκήθηκε κατά του Γενικού Διευθυντή της Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΥΔΑΣ) του Υπουργείου Εξωτερικών, του Διευθυντή Β5 Διευθύνσεως Αναπτυξιακής Πολιτικής, του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή ΥΔΑΣ και του Γενικού Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας.

Το κουβάρι της εισαγγελικής έρευνας άρχισε να ξετυλίγεται μετά από έγγραφο ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΥΔΑΣ),τον Σεπτέμβριο του 2015, του Υπουργείου Εξωτερικών, η οποία διενεργεί ελέγχους σχετικά με χρηματοδοτήσεις Μη Κυβερνητικών Οργανισμών που έλαβαν χώρα κατά το παρελθόν.

Από την έρευνα προέκυψε ότι η συγκεκριμένη χρηματοδότηση προβλεπόταν να ανέλθει στο ποσό των 900 χιλιάδων δολαρίων ΗΠΑ προοριζόμενη να εκταμιευθεί σε τρεις ετήσιες δόσεις κατά τα έτη 2001-2003.

Στα στοιχεία της δικογραφία καταγράφεται ότι εκταμιεύθηκαν δύο δόσεις συνολικά 609 χιλιάδες δολάρια ,ενώ κατά το έτος 2003 επιχειρήθηκε να δοθεί στην ΜΚΟ και το υπόλοιπο ποσό, δηλαδή περίπου 300 χιλιάδες δολαρίων ΗΠΑ. Οι χρηματοδοτήσεις φέρονται να έγιναν χωρίς να υπογραφεί σχετική υπουργική απόφαση , παρά τη σχετική εισήγηση των υπηρεσιακών παραγόντων. Μάλιστα, οι πληροφορίες λένε πως η παράδοση των χρημάτων έγινε σε μετρητά, μέσω της Ελληνικής Διπλωματικής Αρχής στη Σερβία, η οποία ανέλαβε να διεκπεραιώσει τις πληρωμές χωρίς να της έχουν τεθεί υπόψη ουσιαστικά στοιχεία για τη χρηματοδότηση.

Τα στοιχεία της δικογραφίας

Από την εισαγγελική έρευνα προέκυψε ότι :

α) στην ανωτέρω ΜΚΟ, που αποτελεί μη κρατική οντότητα δόθηκε παρανόμως χρηματοδότηση από τις πιστώσεις του ΥΠΕΞ που προορίζονται για την κάλυψη δαπανών βοήθειας προς ξένες χώρες δηλαδή προς αλλοδαπές κρατικές οντότητες λόγω θεομηνιών, πολεμικών, πολιτικών και άλλων γεγονότων, για τη χρηματοδότηση δήθεν δράσεων στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας για τη Νοτιανατολική Ευρώπη,

β) η χρηματοδότηση δόθηκε χωρίς να ερωτηθούν ή εισηγηθούν ούτε η Πρεσβεία Βελιγραδίου αλλά ούτε και οι αρμόδιες Διευθύνσεις του ΥΠΕΞ,

γ) η χρηματοδότηση δόθηκε χωρίς προηγουμένως να έχει αξιολογηθεί η σχεδιαζόμενη δράση και χωρίς να έχει σχηματισθεί πλήρης φάκελος από τον οποίο να προκύπτει η επάρκεια του προγράμματος και το εθνικό συμφέρον το οποίο επιδιώκεται να ικανοποιηθεί ή οι ευνοϊκές συνέπειες στον πληθυσμό και την οικονομία της περιοχής,

δ) το ποσό της χρηματοδότησης εξυπηρέτησε τις δαπάνες συντήρησης του γραφείου του ΜΚΟ στο Βελιγράδι, την μισθοδοσία, την μετακίνηση και τη συμμετοχή του προσωπικού του σε συνέδρια και ομάδες εργασίας και κατά συνέπεια η διάθεσή του δεν εξυπηρέτησε κανένα εθνικό συμφέρον,

ε) η χρηματοδότηση έγινε μέσω έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής, χωρίς να υπάρχει καμία επείγουσα ή ανυπέρβλητη ανάγκη άμεσης παροχής βοήθειας η οποία να δικαιολογεί την έκδοσή τους,

στ) δεν ορίστηκε αρμόδια για την παρακολούθηση της εκτέλεσης του «προγράμματος», με αποτέλεσμα αυτό να μην παρακολουθηθείται και

ζ) η χρηματοδότηση δόθηκε σε αλλοδαπή ΜΚΟ, την οποία αγνοούσαν οι Υπηρεσίες του ΥΠΕΞ, γεγονός που συνάγεται αδιαμφισβήτητα από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά την προκαταρκτική εξέταση.

Η υπόθεση διαβιβάστηκε σε ανακριτή ο οποίος θα καλέσει σε απολογία τους κατηγορούμενους.Σχόλια