Πώς αλλάζει η προσωπικότητα ανάλογα την ηλικία;

Πώς αλλάζει η προσωπικότητα ανάλογα την ηλικία;

Τι συμβαίνει στην προσωπικότητα μας όταν αυξάνεται η ηλικία;

Μέχρι πρόσφατα επικρατούσε η αντίληψη ότι ο χαρακτήρας κάποιου ατόμου ωρίμαζε και ότι η εξέλιξη του σταματούσε σχετικά νωρίς στη ζωή.

Ορισμένες έρευνες έδειχναν ότι μετά από την ηλικία των 30 ετών δεν συνέβαιναν αξιοσημείωτες αλλαγές στα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας κάποιου ατόμου.

Μάλιστα ορισμένοι επιστήμονες θεωρούν ότι οι αλλαγές της προσωπικότητας καθορίζονται από γενετικούς παράγοντες και προορίζονται να σταματούν νωρίς στην ενήλικη ζωή.

 Όμως η αντίληψη αυτή τίθεται σε αμφισβήτηση από μεγάλη έρευνα που έγινε σε 132,000 άτομα. Οι συμμετέχοντες απάντησαν ερωτηματολόγια που αφορούσαν την προσωπικότητά τους.

Τα αποτελέσματα έδειξαν αξιοσημείωτες αλλαγές στην προσωπικότητα, που παρατηρούνται με την αύξηση της ηλικίας:

  1. Η ευσυνειδησία αυξάνεται συνεχώς παράλληλα με την αύξηση της ηλικίας. Η μεγαλύτερη αύξηση στην ευσυνειδησία παρατηρείται κατά τη δεκαετία μεταξύ 20 και 30 ετών. Η ευσυνειδησία χαρακτηρίζεται από καλύτερη οργάνωση, σχεδιασμό και πειθαρχία
  2. Η επιθυμία των ανθρώπων να γίνονται πιο ευχάριστοι με τους άλλους αυξάνεται περισσότερο στην ηλικία μεταξύ των 30 και 40 ετών. Το κοινωνικό αυτό χαρακτηριστικό της προσωπικότητας κάνει τους ανθρώπους να θέλουν να είναι πιο ζεστοί με τους άλλους, να θέλουν να είναι πιο βοηθητικοί και πιο γενναιόδωροι.
  3. Τα νευρωτικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας μειώνονται στις γυναίκες παράλληλα με την αύξηση της ηλικίας. Στους άνδρες δεν παρατηρείται το ίδιο. Τα νευρωτικά χαρακτηριστικά συσχετίζονται με την αγωνία, το άγχος, τη συναισθηματική αστάθεια και τον ψυχαναγκασμό
  4. Η εξωστρέφεια μειώνεται στις γυναίκες ενώ στους άνδρες δεν παρατηρείται αξιοσημείωτη διαφορά
  5. Η ειλικρίνεια φάνηκε να μειώνεται σε μικρό βαθμό παράλληλα με την αύξηση της ηλικίας τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες
  6. Τα νευρωτικά χαρακτηριστικά και η εξωστρέφεια ήσαν συχνότερα στις νεαρές γυναίκες παρά στους νεαρούς άνδρες. Η διαφορά των χαρακτηριστικών αυτών, μεταξύ των 2 φύλων, μειωνόταν με την αύξηση της ηλικίας.

Τα δεδομένα αυτά δείχνουν ότι οι άνθρωποι όταν μεγαλώνουν σε ηλικία ωριμάζουν και κυρίως στις πλείστες περιπτώσεις, γίνονται καλύτεροι, περισσότερο γενναιόδωροι και ευχάριστοι.

Η διαδικασία την ωρίμανσης και αλλαγής της προσωπικότητας παρατηρείται καθ” όλη τη διάρκεια της ζωής.

Ο χαρακτήρας των ανθρώπων δεν καθορίζεται μόνο από το γενετικό κληρονομικό υλικό αλλά διαμορφώνεται συνεχώς κατά τη ζωή από τις εμπειρίες τους και τις επιδράσεις που δέχονται.

Πηγή : isotimos.comΣχόλια