Πότε & πώς θα εφαρμοστούν φόρος διαμονής & τέλος σταθερής τηλεφωνίας

Πότε & πώς θα εφαρμοστούν φόρος διαμονής & τέλος σταθερής τηλεφωνίας

Λεπτομέρειες αναφορικά με την εφαρμογή δύο νέων φόρων που θεσπίστηκαν στο πλαίσιο της πρώτης αξιολόγησης αναφέρει αναλυτική εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών που έχει σταλεί σε όλες τις εφορίες της χώρας.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για το τέλος σταθερής τηλεφωνίας, καθώς και το τέλος διαμονής σε τουριστικά καταλύματα.

Αναλυτικά η εγκύκλιος προβλέπει:

Φόρος διαμονής

Ο φόρος διαμονής επιβάλλεται από την 1η Ιανουαρίου 2018 ανά ημερήσια χρήση του δωματίου, σουίτας, διαμερίσματος ή ενιαίας κατοικίας σε κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα και ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια-διαμερίσματα ως εξής:

Για τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα: 1-2 αστέρων 0,50€, 3 αστέρων 1,50€, 4 αστέρων 3,00€, 5 αστέρων 4,00€.

Για τα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια-διαμερίσματα: 1-2 κλειδιών 0,25€, 3 κλειδιών 0,50€, 4 κλειδιών 1,00€.

Τέλος σταθερής τηλεφωνίας

Το τέλος σταθερής τηλεφωνίας επιβάλλεται από 1/1/2017  επί κάθε μηνιαίου λογαριασμού κάθε σύνδεσης σταθερής τηλεφωνίας με πρόσβαση σε υπηρεσίες φωνής ή/ και ευρυζωνικής πρόσβασης και υπολογίζεται ως ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του συνολικού μηνιαίου λογαριασμού, περιλαμβανομένου και του παγίου τέλους που εισπράττεται υπέρ της επιχείρησης, προ του φόρου προστιθέμενης αξίας.

Φόρος στα κέρδη του ΟΠΑΠ

Ορίζεται ότι από 1η Ιανουαρίου 2016 για όλα τα τυχερά παίγνια, η συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στα έσοδα καθορίζεται σε τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) επί του μικτού κέρδους που αφορά τα ποσά τα οποία προέρχονται από την εκμετάλλευση της δραστηριότητας του κατόχου της άδειας. Τα εν λόγω έσοδα αποδίδονται στο Δημόσιο εντός δεκαέξι (16) ημερών από το τέλος του ημερολογιακού μήνα που αφορούν.

 

Σχόλια