«Πράσινο φως» για προσλήψεις στη ΔΕΗ και το Εμπορικό Ναυτικό

«Πράσινο φως» για προσλήψεις στη ΔΕΗ και το Εμπορικό Ναυτικό

Το Συμβούλιο της Επικρατείας με απόφαση της αρμόδιας τριμελούς επιτροπής ενέκρινε την πρόσληψη 579 ατόμων από την ΔΕΗ, όπως επέτρεψε και την πρόσληψη εκπαιδευτικών για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, κ.λπ.

Συγκεκριμένα, το ΣτΕ ενέκρινε την κατ’ εξαίρεση πρόσληψη προσωπικού 8μηνης διάρκειας από την ΔΕΗ και ειδικότερα, την πρόσληψη 558 ατόμων στην γενική διεύθυνση ορυχείων της ΔΕΗ, 17 άτομα για την γενική διεύθυνση παραγωγής και 4 άτομα για την διεύθυνση υγείας και ασφάλειας στην εργασία της γενικής διεύθυνση ανθρωπίνων πόρων. Το προσληφθέν προσωπικό θα τοποθετηθεί σε αυτόνομους σταθμούς της ΔΕΗ διαφόρων νησιών, σε ατμοηλεκτρικούς σταθμούς, κ.λπ.

Ακόμα, το ΣτΕ ενέκρινε την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με ωριαία αντιμισθία για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, ενώ ενέκρινε και την πρόσληψη ωρομίσθιων καθηγητών για τα ΔΣΕΝ/ΣΠΜ Ασπροπύργου και ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων-Μηχανικών.Σχόλια