Πρόεδρος του ΕΣΡ αναλαμβάνει η μητέρα της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Πρόεδρος του ΕΣΡ αναλαμβάνει η μητέρα της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Καθήκοντα προέδρου του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, αναλαμβάνει η Ορσαλία (Λίνα) Αλεξίου, η μητέρα της Προέδρου της Βουλής, Ζωής Κωνσταντοπούλου.

alexiou

Σημειώνεται ότι η δημοσιογράφος, κ. Αλεξίου, ήταν αντιπρόεδρος στην προηγούμενη σύνθεση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, ενώ στα νέα της καθήκοντα ορίστηκε αναπληρώτρια, η Πέρσα Λαμπροπούλου, ειδική επιστήμονας – νομικός.

Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας της αντιπροέδρου, καθήκοντα Προέδρου του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης θα ασκεί το μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, Δήμητρα Παπαδοπούλου-Κλαμαρή, ο δε αναπληρωτής της αντιπροέδρου θα ασκεί καθήκοντα μέλους του Υπηρεσιακού.

Ως μέλη ορίστηκαν οι:

1) Δήμητρα Παπαδοπούλου-Κλαμαρή, μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή της τον Κωνσταντίνο Αποστολά, μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης.

2) Ιωάννης Βασιλόπουλος, Σύμβουλος του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή του τον Πέτρο Τσαντίλα, Μέλος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

3)Απόστολος Χριστόπουλος, ειδικός επιστήμονας-οικονομολόγος και Νικόλαος Αγγελής, ειδικός επιστήμονας-νομικός του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης ως τακτικά μέλη με αναπληρωτές τους την Αγγελική Σιμιτοπούλου, ειδικό επιστήμονα- οικονομολόγο και Αλέξανδρο Οικονόμου, ειδικό επιστήμονα-νομικό του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης.

Χρέη Γραμματέα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης εκτελεί ο Ιωάννης Ηλιόπουλος, διοικητικός υπάλληλος του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης με βαθμό Β με αναπληρωτή του την Ειρήνη Ξιφαρά, διοικητικό υπάλληλο του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης με βαθμό Γ.

Η αλλαγή στη σύνθεση του ΕΣΡ έγινε και ώστε να μπορέσει να λάβει καίριες αποφάσεις, όπως η αδειοδότηση των σταθμών, χωρίς να κινδυνεύουν να προσβληθούν ως άκυρες, καθώς είχε λήξει η θητεία του προηγούμενου Συμβουλίου.Σχόλια