Προειδοποίηση για βόμβα στο μετρό της Άγκυρας

1 0