Προσλήψεις 1.023 εκπαιδευτικών ώστε να καλυφθούν τα κενά

Προσλήψεις 1.023 εκπαιδευτικών ώστε να καλυφθούν τα κενά

Προσλήψεις 1.023 αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ενέκρινε το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ύστερα από σχετικό αίτημα του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Όπως έγινε γνωστό, οι εκπαιδευτικοί θα απασχοληθούν με πεντάμηνη σύμβαση εργασίας έως το τέλος της σχολικής χρονιάς, ώστε να καλυφθεί μέρος των κενών σε διδακτικό προσωπικό.

Η δαπάνη για την πρόσληψή τους θα καλυφθεί από συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρόγραμμα με τίτλο «Ενισχυτική Διδασκαλία στη Β΄/θμια Εκπαίδευση», με το σχετικό κονδύλι να καλύπτεται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Σχόλια