Προσωπικά Δεδομένα Εργαζομένων

Προσωπικά Δεδομένα Εργαζομένων

Ο εργαζόμενος, στην εργασία του οποίου υπάρχουν κάμερες και του έχει γνωστοποιηθεί το γεγονός και το έχει αποδεχθεί, μπορεί να έχει πρόσβαση στα δεδομένα που τον αφορούν ύστερα από σχετικό αίτημά του ενώ δικαιούται να ενημερωθεί για τους σκοπούς επεξεργασίας και τους αποδέκτες.

Συγκεκριμένα, ο  εργαζόμενος πρέπει να γνωρίζει ότι καταγράφεται και να έχει δώσει τη συγκατάθεσή του. Στην περίπτωση αυτή δικαιούνται, να ζητήσει την διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών. 

Ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα να ζητήσει αντίγραφο της εγγραφής σήματος εικόνας όπου έχει καταγραφεί ο ίδιος. Το δικαίωμα πρόσβασης ασκείται με την υποβολή της σχετικής αίτησης στον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Η εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης χωρίς την συγκατάθεση του εργαζομένου, ακόμα κι αν υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες για την τυχόν διάπραξη αξιόποινων πράξεων από τον εργαζόμενο είναι παράνομη και καθιστά παράνομη την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την σύσταση και λειτουργία του σχετικού αρχείου. Κάθε άλλο σχετικό ζήτημα ρυθμίζεται με απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.Σχόλια