«Ψαλίδι» 50% στο ΕΚΑΣ για το 2017

«Ψαλίδι» 50% στο ΕΚΑΣ για το 2017

Μειωμένο κατά 50% θα είναι από μεθαύριο 22 Δεκεμβρίου (οπότε καταβάλλεται η σύνταξη του Ιανουαρίου) το ΕΚΑΣ για τους 250.000 δικαιούχους που λαμβάνουν την παροχή, σύμφωνα με την κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας.

Ειδικότερα, τα εισοδηματικά κριτήρια παραμένουν ίδια με αυτά που ίσχυαν και το 2016, αλλά τα καταβαλλόμενα πόσα μειώνονται στο μισό.

Η δαπάνη λοιπόν, για τον προϋπολογισμό του ΕΦΚΑ περιορίζεται σε 313,4 εκατ. ευρώ.
Έτσι, σύμφωνα με τη σχετική υπουργική απόφαση προβλέπεται ότι:

«Από 1.1.2017 έως 31.12.2017, το Επίδομα Κοινωνι κής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ), καταβάλλεται αποκλειστικά σε ήδη συνταξιούχους, καθώς και σε δικαιούχους σύνταξης γήρατος, αναπηρίας και θανάτου των εντασσόμενων στον Ε.Φ.Κ.Α. οργανισμών κύριας ασφάλισης εκτός των συνταξιούχων του ΟΓΑ, καθώς και της Τράπεζας της Ελλάδος, των οποίων η συνταξιοδότηση αρχίζει πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016».

Δείτε εδώ αναλυτικά την απόφασηΣχόλια