«Ψαλίδι» έως 40% στις επικουρικές συντάξεις

«Ψαλίδι» έως 40% στις επικουρικές συντάξεις

Τσεκούρι έως και 40% στις επικουρικές συντάξεις προβλέπει απόφαση του υφυπουργού Εργασίας Τάσου Πετρόπουλου, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το μέτρο θα αφορά περίπου 200.000 ήδη συνταξιούχους που εισπράττουν άθροισμα κύριας και επικουρικής πάνω από 1.300 ευρώ μεικτά, δηλαδή 1.170 ευρώ καθαρά. Η ρύθμιση θα ισχύσει αναδρομικά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΦΕΚ

H υπουργική απόφαση ορίζει ότι διασώζονται από τις μειώσεις οι συνταξιούχοι που εισπράττουν άθροισμα κύριας και επικουρικής έως 1.300 ευρώ μεικτά (1.170 καθαρά).

Αναλυτικά:

 • Εφόσον το άθροισμα κύριων και επικουρικών συντάξεων είναι μικρότερο ή ίσο των 1.300 ευρώ, η διαφορά μεταξύ της καταβαλλόμενης επικουρικής σύνταξης και της επανυπολογισθείσας, κατά τις ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης, διατηρείται ως προσωπική διαφορά ανά συνταξιούχο.
 • Εφόσον το άθροισμα κύριων και επικουρικών συντάξεων  είναι μεγαλύτερο των 1.300 ευρώ, οι μειώσεις στις επικουρικές  θα εφαρμοστούν  σε τέτοιο ύψος, ώστε να διασφαλίζεται ότι το άθροισμα κύριας και καταβαλλόμενης επικουρικής σύνταξης του δικαιούχου να μην υπολείπεται του ποσού των 1.300 ευρώ.

anadromiko-psalidi-ews-40-stis-epikourikes-suntakseis

Πώς θα γίνουν οι μειώσεις

 • Για το πλαφόν θα ληφθούν υπόψη οι μνημονιακές μειώσεις του 2010 και του 2011 ενώ δε θα συνυπολογιστούν οι μειώσεις του 2012 που κρίθηκαν αντισυνταγματικές.
 • Ο  επανυπολογισμός των επικουρικών θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη τα αρχεία πληρωμών πριν την εφαρμογή του Ν. 4387/2016, μη συμπεριλαμβανομένων τυχόν αναδρομικών ποσών.
 • Κάθε καταβαλλόμενη επικουρική σύνταξη λογίζεται ως το γινόμενο του ύψους της καταβαλλόμενης σύνταξης επί τον συντελεστή επανυπολογισμού (ΣΕ).
 • Στον υπολογισμό του αθροίσματος των 1.300 ευρώ συμπεριλαμβάνεται η εισφορά υγειονομικής περίθαλψης και οι κρατήσεις εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων.
 • Στον υπολογισμό του ανώτατου ορίου των 1.300 ευρώ  όσον αφορά στα άτομα με αναπηρία ή χρόνια πάθηση και των οικογενειών που έχουν μέλη τους άτομα με αναπηρία δεν λαμβάνονται υπόψη τα πάσης φύσεως επιδόματα αναπηρίας.
 • Οι επικουρικές συντάξεις που υπερβαίνουν το πλαφόν θα επαναυπολογιστούν με νέο ποσοστό αναπλήρωσης της τάξης του 0,45% κατ’ έτος. Στο στόχαστρο θα μπουν  οι συντάξεις που στο παρελθόν υπολογίστηκαν με υψηλό ποσοστό αναπλήρωσης, χωρίς να έχουν καταβληθεί οι αντίστοιχες εισφορές.
 • Τομείς για τους οποίους δεν υπάρχουν επαρκή ηλεκτρονικά δεδομένα για την υλοποίηση του επαναυπολογισμού (πχ παλιές συντάξεις) πραγματοποιείται άμεσα και μέχρι 31 Ιουλίου 2016 με μέριμνα του ΕΤΕΑ, καταχώριση ομάδας συντάξεων γήρατος, για τις οποίες υπάρχουν πλήρη στοιχεία, με βάση τα οποία μπορεί να επιβεβαιωθεί η καταβαλλόμενη σύνταξη  με ποσοστό απόκλισης κατ’ απόλυτη τιμή έως 5%. Από τη διαδικασία αυτή, εξαιρούνται  τα κατώτατα όρια συντάξεων κάθε τομέα.
 • Λόγω της καθυστέρησης της διαδικασίας σ΄αυτές τις περιπτώσεις οι μειώσεις θα εφαρμοστούν  το αργότερο με τις πληρωμές του  μηνός Σεπτεμβρίου 2016.
 • Οι περικοπές θα εφαρμοστούν και σε όλες τις εκκρεμείς αιτήσεις που έχουν κατατεθεί μέχρι 31.12.2014. Για αιτήσεις που έχουν κατατεθεί από την 1.1.2015 και εφεξής καθώς και για όσες κατατεθούν μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 4387/2016, ο υπολογισμός του ποσού της δικαιούμενης επικουρικής σύνταξης για το χρόνο ασφάλισης που έχει πραγματοποιηθεί έως 31.12.2014 πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 42 του Ν. 4052/2012, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με την παρ. 1 του άρθρου 96 του Ν. 4387/2016.

 

Σχόλια