Σαρωτικές αλλαγές σε αποσπάσεις, μετατάξεις και μισθολογικά από το 2017 στο Δημόσιο

Σαρωτικές αλλαγές σε αποσπάσεις, μετατάξεις και μισθολογικά από το 2017 στο Δημόσιο

Νέα δεδομένα έρχονται να κάνουν την εμφάνιση τους στον χάρτη του δημόσιου και αφορούν τις αποδοχές των υπαλλήλων τη διαδικασία των αποσπάσεων, αλλά και τις μετατάξεις.

Το νέο σύστημα κινητικότητας στο δημόσιο θα ισχύσει από 1/1/2017 και θα αφορά όλους τους μονίμους και αορίστου χρόνου υπαλλήλους με εξαίρεση όσους βρίσκονται σε δοκιμαστική περίοδο. Στόχος με τη νέα διαδικασία να περιοριστεί ο χρόνος αναμονής των αποσπάσεων στους τρεις μήνες και των μετατάξεων στους 4 μήνες.

Τι πρόκειται να ισχύσει:

  • Δύο φορές το χρόνο κάθε ενδιαφερόμενος φορέας του δημοσίου, μετά από αιτιολογημένη πρόταση,θα προκηρύσσει κενές θέσεις οι οποίες θα αιτείται να καλυφθούν από υπαλλήλους άλλων υπηρεσιών συγκεκριμένων όμως ειδικοτήτων και προσόντων.
  • Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους οι οποίες θα αξιολογούνται από ειδική επιτροπή η οποία παράλληλα θα ελέγχει και τη βασιμότητα των αναγκών σε προσωπικό κάθε αιτούμενου φορέα.
  • Η έγκριση των αποσπάσεων και των μετατάξεων θα γίνεται με απλή Κοινή Υπουργική Απόφαση που θα υπογράφουν οι υπουργοί η οι διοικητές Οργανισμών του φορέα προέλευσης και του φορέα υποδοχής του αιτούμενου υπαλλήλου.
  • Οι μισθολογικές απολαβές των μετατασσόμενων η αποσπασθέντων θα είναι αυτές που θα ισχύουν στον φορέα υποδοχής και όχι του φορέα προέλευσης. Μοναδική εξαίρεση σε αποσπάσεις ή μετατάξεις, θα ισχύσει για τους υπαλλήλους των Κ.Ε.Π οι οποίοι μπορούν να μετακινούνται μόνον σε αντίστοιχο Κ.Ε.Π και όχι σε άλλο φορέα του δημοσίου.

    Διαβάστε επίσης:

    Υπ. Υγείας: Διευκρινίσεις για τις ατομικές συμβάσεις εργαζομένων με δημόσιους φορείς υγείαςΣχόλια