Σαρωτικές μετακινήσεις 50.000 υπαλλήλων του Δημοσίου

Σαρωτικές μετακινήσεις 50.000 υπαλλήλων του Δημοσίου

Σαρωτικές μετακινήσεις στα υπουργεία και στους Εποπτευόμενους Φορείς πρόκειται να κάνουν την εμφάνιση τους με βάση τα νέα οργανογράμματα. Μάλιστα, σε συνδυασμό και με την ψήφιση του ενιαίου συστήματος κινητικότητας που θα κατατεθεί τον ερχόμενο μηνα, υπολογίζεται το ποσοστό που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον να ξεπεράσει το 8%.

Σύμφωνα με το Εθνος, με βάσει εκτιμήσεις υπηρεσιακών παραγόντων, περισσότεροι από 50.000 δημόσιοι υπάλληλοι εκτιμάται ότι θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον να μετακινηθούν από την υπηρεσία τους.

Στόχος των μετακινήσεων είναι η μετάταξη στην περιφέρεια λόγω του χαμηλού κόστους ζωής ή η αλλαγή γνωστικού αντικειμένου.

Όταν δεν θα καλύπτονται οι θέσεις και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, γίνεται υποχρεωτική μετακίνηση προσωπικού κυρίως για θέσεις άμεσης ανάγκης και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μέχρι ένα έτος.

 

Σχόλια