Σαρωτικές μετακινήσεις 50.000 υπαλλήλων του Δημοσίου

104 0

Σαρωτικές μετακινήσεις στα υπουργεία και στους Εποπτευόμενους Φορείς πρόκειται να κάνουν την εμφάνιση τους με βάση τα νέα οργανογράμματα. Μάλιστα, σε συνδυασμό και με την ψήφιση του ενιαίου συστήματος κινητικότητας που θα κατατεθεί τον ερχόμενο μηνα, υπολογίζεται το ποσοστό που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον να ξεπεράσει το 8%.

Σύμφωνα με το Εθνος, με βάσει εκτιμήσεις υπηρεσιακών παραγόντων, περισσότεροι από 50.000 δημόσιοι υπάλληλοι εκτιμάται ότι θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον να μετακινηθούν από την υπηρεσία τους.

Στόχος των μετακινήσεων είναι η μετάταξη στην περιφέρεια λόγω του χαμηλού κόστους ζωής ή η αλλαγή γνωστικού αντικειμένου.

Όταν δεν θα καλύπτονται οι θέσεις και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, γίνεται υποχρεωτική μετακίνηση προσωπικού κυρίως για θέσεις άμεσης ανάγκης και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μέχρι ένα έτος.

 Join the Conversation