Σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 24 Αυγούστου το ν/σ για τις τηλεοπτικές άδειες

Σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 24 Αυγούστου το ν/σ για τις τηλεοπτικές άδειες

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε έως τη Δευτέρα 24 Αυγούστου το νομοσχέδιο για τις τηλεοπτικές άδειες, με τίτλο «Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης – Ίδρυση συνδεδεμένης εταιρίας παρ.4 άρθρου 1 του Ν. 4324/2015 (ΦΕΚ Α’ 44/2015) – Ρύθμιση θεμάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ), τροποποίηση διατάξεων Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α΄ 82/2012) και άλλες διατάξεις».

Όπως αναφέρεται μεταξύ άλλων στο νομοσχέδιο που υπογράφουν οι υπουργοί, Επικρατείας, Νίκος Παππάς, Οικονομίας, Γιώργος Σταθάκης, και ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών, Χρήστος Σπίρτζης, η αδειοδότηση των παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης γίνεται κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας, η οποία διεξάγεται μέσω δημοπρασίας. Η διαδικασία αυτή διενεργείται από το ΕΣΡ, το οποίο εκδίδει τη σχετική προκήρυξη.

Για την εφαρμογή του παρόντος, ως πάροχος περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης θεωρείται η επιχείρηση που διαθέτει ολοκληρωμένο ραδιοτηλεοπτικό περιεχόμενο προς μετάδοση στο κοινό, εικοσιτετράωρης ή μικρότερης χρονικής διάρκειας, μέσω επίγειας ψηφιακής τεχνολογίας και εμπίπτει στην έννοια του μέσου ενημέρωσης.

Διαβάστε το σχέδιο νόμου για τις τηλεοπτικές άδειες εδώ.



Σχόλια