Σε ενδιαφέρει! Πώς υπολογίζεται το δώρο του Πάσχα, ποιοι το δικαιούνται και πότε θα καταβληθεί

Σε ενδιαφέρει! Πώς υπολογίζεται το δώρο του Πάσχα, ποιοι το δικαιούνται και πότε θα καταβληθεί

Εν αναμονή της πασχαλινής περιόδου και δεν είναι λίγοι οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα που αναρωτιούνται αν βρίσκονται στην κατηγορία των δικαιούχων που πρόκειται να λάβουν το δώρο του Πάσχα.

Σύμφωνα με το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος, το δώρο του Πάσχα πρόκειται να καταβληθεί στους δικαιούχους μέχρι και πριν τις (27/4).

Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το δώρο, αρχίζει από την 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου κάθε έτους, οπότε αν η σχέση εργασίας διήρκεσε στο παραπάνω χρονικό πλαίσιο, δικαιούται να λάβει μισό μηνιαίο μισθό αν αμείβεται με μισθό, και 15 ημερομίσθια αν αμείβεται με ημερομίσθιο.

Σε περίπτωση όμως που η σχέση εργασίας κάποιου μισθωτού με τον εργοδότη του δεν είχε διάρκεια ολόκληρο το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα δικαιούται να λάβει αναλογία δώρου, η οποία υπολογίζεται ως εξής:

Προκειμένου για αμειβόμενο με μισθό ποσό ίσο με 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού, ή ένα ημερομίσθιο για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο, για κάθε 8 (οκτώ) ημερολογιακές ημέρες, διάρκειας σχέσης εργασίας.Σε περίπτωση που η σχέση εργασίας διαρκέσει λιγότερο από οκτώ ημέρες δικαιούται ανάλογο κλάσμα για δώρο Πάσχα.

 

 Σχόλια