Σε ποια θέση βρίσκεται η Ελλάδα στο κόστος δημοσίων υπαλλήλων

Σε ποια θέση βρίσκεται η Ελλάδα στο κόστος δημοσίων υπαλλήλων

Οι σκληρές δημοσιονομικές περικοπές έχουν οδηγήσει την Ελλάδα στην έκτη θέση της ΕΕ αναφορικά με το κόστος των δημοσίων υπαλλήλων, σύμφωνα με έρευνα του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Γαλλίας.

Το γαλλικό Ανώτατο Δικαστήριο διαπίστωσε, πάντως, ότι η Ελλάδα είναι επίσης η χώρα με τον ταχύτερα μειούμενο αριθμό δημοσίων υπαλλήλων.

Σύμφωνα με την έρευνα η οποία βασίζεται σε στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΟΟΣΑ για το έτος 2014, η Ελλάδα δαπανά το 12% του ΑΕΠ της για τη μισθοδοσία των δημοσίων λειτουργών της. Πρώτη στην κατάταξη βρίσκεται η Δανία με το αντίστοιχο ποσοστό δαπανών στο 16,9% του ΑΕΠ της.

Ακολουθούν η Φινλανδία με 14,3% του ΑΕΠ της, η Γαλλία με 13%, η Σουηδία με 12,7% και το Βέλγιο με 12,5%. Πολύ κοντά στην Ελλάδα βρίσκεται η Πορτογαλία, με ποσοστό δαπανών 11,8% του ΑΕΠ.

Στις χαμηλότερες θέσεις της κατάταξης, στις χώρες δηλαδή με τον λιγότερο δαπανηρό δημοσιοϋπαλληλικό δυναμικό, εμφανίζονται η Δημοκρατία της Τσεχίας (μόνο το 7,1% του ΑΕΠ της δαπανά για τον σκοπό αυτό), η Γερμανία με ποσοστό 7,7%, το Λουξεμβούργο με 8,4% και η Σλοβακία με 8,7%.

Από τις άλλες χώρες της ΕΕ η Ισπανία δαπανά το 10,8% του ΑΕΠ της για μισθοδοσία δημοσίων υπαλλήλων, η Ιταλία το 10,1%, η Ιρλανδία το 10% και η Βρετανία το 9,5%.Σχόλια