Συγκέντρωση διαμαρτυρίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών έξω από το υπουργείο Εργασίας

209 0

Έξω από το υπουργείο Εργασίας συγκεντρώθηκαν σε ένδειξη διαμαρτυρίας αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων Π.Ε. και Δ.Ε., οι οποίοι, όπως υποστηρίζουν, καλούνται κάθε χρόνο κατά χιλιάδες από το υπουργείο Παιδείας να καλύψουν πάγιες ανάγκες του δημόσιου σχολείου δουλεύοντας με ελαστικές μορφές εργασίας.

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί διεκδικούν πλήρη εξομοίωση των εργασιακών τους δικαιωμάτων με αυτά των μόνιμων συναδέλφων τους ως προς τις άδειες που δικαιούνται.

Συγκεκριμένα, την άδεια κύησης-λοχείας, την αναρρωτική άδεια, τις κανονικές, τις ειδικές και τη γονική άδεια -άδεια ασθένειας τέκνου.

Επίσης, διεκδικούν την κατάργηση του θεσμού των αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου, την προσμέτρηση στο διδακτικό ωράριο όλων των εκπαιδευτικών της ώρας σίτισης του ολοήμερου προγράμματος των δημοτικών σχολείων, την προσμέτρηση του συνόλου της προϋπηρεσίας των αναπληρωτών εκπαιδευτικών ως προς τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη με προσμέτρηση κάθε ενσήμου και για τις ημέρες της απεργίας, την έγκαιρη και σταθερή καταβολή της μισθοδοσίας.

Τα αιτήματα τους εξέθεσε αντιπροσωπεία τους στον Γενικό Γραμματέα του υπουργείου Εργασίας, Ανδρέα Νεφελούδη, με τον οποίο ορίστηκε νέα συνάντηση την επόμενη Τρίτη.Join the Conversation