Συμβαίνει τώρα: Διαμαρτυρία λιμενεργατών έξω από του Υπουργείο Εργασίας (photos)

Συμβαίνει τώρα: Διαμαρτυρία λιμενεργατών έξω από του Υπουργείο Εργασίας (photos)

Διαμαρτυρία έξω από το Υπουργείο Εργασίας πραγματοποιεί αυτή τη στιγμή η Ένωση Εργαζομένων στη Διακίνηση Εμπορευματοκιβωτίων στις προβλήτες Πειραιά (Ε.Ν.Ε.Δ.Ε.Π).

Τα αιτήματα των εργαζομένων είναι η ένταξη των λιμενεργατών στα βαρέα και ανθυγιεινά, η εγγραφή τους στο Μητρώο Α-Β φορτοεκφορτωτών, η κατά νόμο σύσταση ενιαίας επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας αλλά και η διατήρηση του υφιστάμενου ελάχιστου αριθμού ασφάλισης για λήψη σύνταξης γήρατος (4.500 μέρες ασφάλισης).

Δείτε φωτογραφίες

2

3Σχόλια