Συνάντηση Παπαδημητρίου με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών

Συνάντηση Παπαδημητρίου με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών

Οι ρυθμιστικές πρωτοβουλίες του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης αναφορικά με τον εξωδικαστικό διακανονισμό επιχειρηματικών απαιτήσεων, την προστασία του καταναλωτή και τις εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών, οι στόχοι των τραπεζών για την μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και οι νομοθετικές πρωτοβουλίες που κρίνεται σκόπιμο να αναληφθούν σχετικά, καθώς και ζητήματα σχετικά με την ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και μείωσης της χρήσης των μετρητών και των επιταγών για πληρωμές και εισπράξεις συζητήθηκαν στη διάρκεια συνάντησης του υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με το Προεδρείο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με σημερινή ανακοινωςη της ΕΕΤ, το Προεδρείο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, υπό τον Πρόεδρο κ. Νικόλαο Καραμούζη και οι επικεφαλής των βασικών Επιτροπών της ΕΕΤ συναντήθηκαν με τον υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Δημήτρη Παπαδημητρίου και τους συνεργάτες του, προκειμένου να τον ενημερώσουν για την πορεία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και να ανταλλάξουν απόψεις σε μείζονος σημασίας ζητήματα της αρμοδιότητας του Υπουργείου.

Διεξοδικότερα αναλύθηκαν τα ζητήματα που αφορούν τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας, το σχεδιασμό του Υπουργείου για την επίτευξη πιστωτικής επέκτασης εντός του 2017 και η συνδρομή των πιστωτικών ιδρυμάτων στην επίτευξη των στόχων ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.

Προς αυτήν την κατεύθυνση η ΕΕΤ εξέφρασε τις απόψεις και ανέπτυξε τις προτάσεις της. Συμφωνήθηκε η περαιτέρω επεξεργασία των θεμάτων από κοινές Επιτροπές για την επεξεργασία των ζητημάτων που τέθηκαν.

Πηγή: ΑΠΕ

Σχόλια