Συνεργασία ThePeople’sTrust – Found.ation για την υποστήριξη νεοσύστατων επιχειρήσεων

Συνεργασία ThePeople’sTrust – Found.ation για την υποστήριξη νεοσύστατων επιχειρήσεων

Ο επιχειρηματικός φορέας Found.ation, προχώρησε σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό ThePeoplesTrust, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του για την ενίσχυση της νέας επιχειρηματικότητας στον τεχνολογικό κλάδο. Ευρύτερος στόχος, είναι η πρακτική υποστήριξη των εν δυνάμει επιχειρηματιών που διαθέτουν καινοτόμες ιδέες και επιθυμούν να τις εξελίξουν σε επιτυχημένα προϊόντα και υπηρεσίες, αλλά δεν έχουν την απαραίτητη πρόσβαση σε τεχνογνωσία και αρχικά κεφάλαια.

 

Τα πεδία συνεργασίας περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την υποστήριξη και μικροχρηματοδότησημε τη μορφή δωρεάς σε συνδυασμό με μικροδάνειο(σε συνεργασία με την ActionFinanceInitiative)επιχειρηματικών ομάδων που θέλουν να μετατρέψουν την ιδέα τους σε βιώσιμη επιχείρηση αλλά και υφιστάμενων μικρών επιχειρήσεων,την ένταξη επιχειρηματικών ομάδων σταπρογράμματα επιχειρηματικής επιτάχυνσης που παρέχει το Found.ation, τη διάθεσηπλήρως εξοπλισμένων χώρων εργασίας σε ειδικές, προνομιακές τιμές για τις επιχειρηματικές ομάδες που θα επιλεγούν, καθώς και τη διοργάνωση σχετικών εκδηλώσεων. Στο πλαίσιο συνεργασίας, για τις επιχειρήσεις που θα επιλεγούν, προβλέπεται η δυνατότητα της άμεσης συνέντευξης και αξιολόγησης για χρηματοδότηση, χωρίς να απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης.

 Σχόλια