Σύσκεψη στο υπουργείο Υγείας με την παρουσία των διοικητών των νοσοκομείων

Σύσκεψη στο υπουργείο Υγείας με την παρουσία των διοικητών των νοσοκομείων

Τη στενή παρακολούθηση των καθημερινών λειτουργικών προβλημάτων των νοσοκομείων και την έγκαιρη παρέμβαση για την αντιμετώπισή τους, με ιδιαίτερη αναφορά στην ευαισθησία που πρέπει να επιδεικνύεται για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των αναγκών αξιοπρεπούς φροντίδας των ασθενών, ζήτησαν οι διοικητές των νοσοκομείων της χώρας σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο υπουργείο Υγείας. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου παρουσίασε τις βασικές προτεραιότητές του και τις ενέργειες που έχουν δρομολογηθεί με στόχο τη στήριξη του δημόσιου συστήματος περίθαλψης. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην καλή συνεργασία που πρέπει να υπάρχει μεταξύ των διοικήσεων, των ΥΠΕ και του υπουργείου αλλά και με το ανθρώπινο δυναμικό των νοσοκομείων.

Από την πλευρά τους, οι διοικητές παρουσίασαν μια συνοπτική εικόνα των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν αυτή την περίοδο και έθεσαν ένα γενικότερο προβληματισμό για την προσπάθεια που πρέπει να καταβληθεί το επόμενο διάστημα για την αναδιοργάνωση του ΕΣΥ.

Τέλος, η πολιτική ηγεσία παρουσίασε τα οικονομικά δεδομένα που αφορούν την αυξημένη χρηματοδότηση των νοσοκομείων και του συστήματος υγείας για το 2016, τα αυξημένα κονδύλια για τις εφημερίες και τις υπερωρίες και την πορεία υλοποίησης του σχεδίου σταδιακής κάλυψης των κενών θέσεων με μόνιμο προσωπικό, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι με αυτές τις παρεμβάσεις θα σταθεροποιηθεί μέσα στο 2016 η λειτουργία του ΕΣΥ και θα υπάρξει μια αισθητή αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.Σχόλια