Στα 2,3 δις ευρώ η μαύρη τρύπα των φορολογικών εσόδων

Στα 2,3 δις ευρώ η μαύρη τρύπα των φορολογικών εσόδων

Στα 2,3 δις ευρώ ανήλθε η μαύρη τρύπα των φορολογικών εσόδων στο πρώτο εξάμηνο του έτους, ενώ το Δημόσιο προχώρησε σε πλήρη στάση πληρωμών κατά το ίδιο διάστημα με τις δαπάνες να είναι κατά 4 δις ευρώ λιγότερες από τον προβλεπόμενο στόχο.

Σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, στο πρώτο εξάμηνο του 2015 το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 1,8 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 1,2 δισ. ευρώ. Ωστόσο, το κόστος για να επιτευχθεί αυτό το αποτέλεσμα ήταν μεγάλο, καθώς το κράτος προχώρησε σε πλήρη στάση πληρωμών. Όπως παραδέχεται και το υπουργείο Οικονομικών «το μειωμένο ύψος των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού οφείλεται κυρίως στον επαναπροσδιορισμό του ταμειακού προγραμματισμού με βάση τις επικρατούσες περιοριστικές ταμειακές συνθήκες. Εκτιμάται ότι μετά την ομαλοποίηση των ταμειακών συνθηκών, οι δαπάνες θα επανέλθουν στα επίπεδα των στόχων του προϋπολογισμού».

Σε ό,τι αφορά στα φορολογικά έσοδα, αυτά παρουσίασαν υστέρηση 2,3 δις ευρώ. Ειδικότερα, η υστέρηση στα έσοδα, για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2015, έναντι του στόχου οφείλεται:

– στο φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 468 εκατ. ευρώ ή 13,3%

– στο φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 883 εκατ. ευρώ ή 84%

– στο ΦΠΑ κατά 534 εκατ. ευρώ ή 8% (ειδικότερα στο ΦΠΑ λοιπών προϊόντων κατά 474 εκατ. ευρώ)

– στα έσοδα από τη μεταφορά αποδόσεων από τη διακράτηση ομολόγων του Ε.Δ. στα χαρτοφυλάκια των κεντρικών τραπεζών του Ευρωσυστήματος (ANFAs & SMPs) κατά 264 εκατ. ευρώ ή 47,6%

– στα έσοδα αποκρατικοποιήσεων κατά 105 εκατ. ευρώ ή 34,3%

Αυξημένοι έναντι του στόχου είναι:

· οι φόροι στην περιουσία κατά 185 εκατ. ευρώ ή 23%,

· τα λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 327 εκατ. ευρώ ή 18,1%, και

· τα έσοδα του προγράμματος από την ενίσχυση της ρευστότητας λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης κατά 805 εκατ. ευρώ ή 1317%.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 1,3 δισ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 120 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικά για το μήνα Ιούνιο τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ήταν μειωμένα κατά 353 εκατ. ευρώ ή 10% έναντι του μηνιαίου στόχου. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ήταν μειωμένα κατά 694 εκατ. ευρώ ή 20% έναντι του μηνιαίου στόχου. Οι επιστροφές ήταν μειωμένες έναντι του στόχου κατά 50 εκατ. ευρώ ή 18%.

Η ανωτέρω υστέρηση για το μήνα Ιούνιο όσο και για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου οφείλεται εν μέρει στη μη είσπραξη της δεύτερης δόσης του Φόρου Εισοδήματος Νομικών Προσώπων ποσού 316 εκατ. ευρώ, κατ’ ακολουθία της αντίστοιχης μη είσπραξης της πρώτης δόσης κατά το μήνα Μάιο ποσού 555 εκατ. ευρώ, καθώς και στη μη είσπραξη μέρους του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, έναντι στόχου μηνός Ιουνίου 703 εκατ. ευρώ.

Σχόλια