ΣτΕ: Αντισυνταγματική & παράνομη η αποχή των δικηγόρων

ΣτΕ: Αντισυνταγματική & παράνομη η αποχή των δικηγόρων

Αντισυνταγματική, παράνομη, αλλά και αντίθετη τόσο στη σύμβαση της Ρώμης όσο και σε άλλους διεθνείς νομικούς κανόνες, έκρινε – σύμφωνα με πληροφορίες – την αποχή των δικηγόρων, η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Αναλυτικότερα, σε διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών, έκρινε παράνομη την πανελλαδική αποχή των δικηγόρων που ξεκίνησε από τις 12 Ιανουαρίου 2016 και συνεχίζει έως σήμερα, ενώ το τελευταίο διάστημα έχει μετατραπεί σε στοχευμένη αποχή.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας έκριναν ότι οι επαναλαμβανόμενες πανελλαδικές αποχές που αποφάσισε η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων του κράτους έχουν λάβει το χαρακτήρα αποχής διαρκείας, κάτι που δεν είναι ανεκτό από το Σύνταγμα, την έννομη τάξη και τις διεθνείς συβάσεις.

Σύμφωνα με τους δικαστές, η μεγάλης διάρκειας πανελλαδική αποχή των δικηγόρων, παραβιάζει βασικές προστατευόμενες αρχές, μεταξύ αυτών, το δικαίωμα του καθενός για δικαστική προστασία, το δικαίωμα για δίκαιη δίκη με δικηγόρο της εκλογής του, και το κατοχυρωμένο δικαίωμα για επαγγελματική ελευθερία και για ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας του.

Ειδικότερα, η Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου παρέμεινε πιστή στη νομολογία της και έκρινε ότι οι αποφάσεις των Δικηγορικών Συλλόγων που κηρύσσουν αποχή των μελών τους από την άσκηση του έργου τους δεν αντίκεινται μεν, καταρχήν, σε συνταγματικές ή άλλες διατάξεις, υπόκεινται όμως σε περιορισμούς που επιβάλλουν το άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγματος, το οποίο καθιερώνει το δικαίωμα καθενός για δικαστική προστασία, το άρθρο 6 της Συνθήκης της Ρώμης, το οποίο καθιερώνει το δικαίωμα για δίκαιη δίκη, η οποία εξυπονοεί το δικαίωμα των διαδίκων να υπερασπίζουν τις υποθέσεις τους με δικηγόρο της εκλογής τους, καθώς και το άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγματος που κατοχυρώνει την επαγγελματική ελευθερία και το δικαίωμα για ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας.

Όπως επισημαίνουν οι σύμβουλοι επικρατείας, οι περιορισμοί αυτοί ανάγονται στο χρόνο που μπορεί να διαρκέσει η αποχή, και που πρέπει, ενόψει των διακυβευομένων συμφερόντων, να είναι βραχύς και ο χρόνος της διαρκείας της αποχής πρέπει να ορίζεται στην ίδια την απόφαση που κηρύσσει την αποχή.

Σύμφωνα με το ΣτΕ, οι αποφάσεις της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων για Πανελλαδική απόχη προσδιόριζαν μεν τον χρόνο αποχής, αλλά ήταν επαναλαμβανόμενες χωρίς διακοπή και εν τέλει είχαν λάβει το χαρακτήρα αποχής διαρκείας, κάτι που στην προκειμένη περίπτωση υπερβαίνει το επιτρεπόμενο βραχύ χρονικό διάστημα.

Η δημοσίευση της απόφασης της Ολομέλειας αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες.

 Σχόλια