ΣτΕ: Απερρίφθη αίτημα προσωρινής αναστολής της αποχής των δικηγόρων

ΣτΕ: Απερρίφθη αίτημα προσωρινής αναστολής της αποχής των δικηγόρων

Η επιτροπή αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας, απέρριψε αίτηση του δικηγόρου Αντωνίου Ξενάκη, που ζητούσε να «παγώσουν» προσωρινά οι αποφάσεις της πανελλαδικής αποχής των δικηγόρων.

Συγκεκριμένα, το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο με την υπ΄ αριθμ. 68/2016 απόφασή του απέρριψε όλους τους ισχυρισμούς του κ. Ξενάκη, και επισημαίνει ότι η αίτηση ακύρωσης που έχει καταθέσει «δεν παρίσταται προδήλως βάσιμη» (δηλαδή δε διαφαίνεται ότι θα γίνει δεκτή), πολύ περισσότερο μάλιστα όταν οι αποφάσεις του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και της Ολομέλειας των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Αθηνών «προσδιορίζουν συγκεκριμένο χρόνο αποχής».

Σε άλλο σημείο της δικαστικής απόφασης αναφέρεται ότι: «Η αποχή των δικηγόρων από τα καθήκοντά τους είναι νόμιμο μέσο εντασσόμενο στη συλλογική-συνδικαλιστική δράση των Δικηγορικών Συλλόγων. Μάλιστα, κατά το άρθρο 241 του Κ.Πολ.Δ. «σε περίπτωση αποχής των δικηγόρων, οι υποθέσεις αναβάλλονται υποχρεωτικά σε δικάσιμο που ανακοινώνει το δικαστήριο εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενενήντα ημερών ή σε άλλη εμβόλιμη δικάσιμο». Με τον τρόπο αυτό, λαμβανομένου υπόψη και του πλαισίου χορήγησης αδειών, δεν αποστερείται ο πολίτης τη δικαστική του προστασία».

Σημειώνεται ότι ο κ. Ξενάκης είχε προβάλλει τους ισχυρισμούς ότι έχει υποστεί οικονομική βλάβη από την αποχή, καθώς δεν μπορεί να εργαστεί για να έχει πόρους, δεν έχει εισοδήματα από άλλες πηγές, ενώ έχει δάνειο και τρία ανήλικα παιδιά.

Σύμφωνα με το ΣΤΕ, τα στοιχεία που προσκόμισε ο δικηγόρος στο δικαστήριο δεν ήταν επαρκή να αποδείξει «ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανόρθωση βλάβη» όπως απαιτείται, πολύ περισσότερο όταν υπάρχει η δυνατότητα να του χορηγηθεί σχετική άδεια από τον ΔΣΑ για παράσταση σε δικαστήριο.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του ΔΣΑ, επισημαίνεται στην απόφαση του ΣτΕ: «Το διακύβευμα για τους δικηγόρους είναι ιδιαιτέρως σημαντικό, καθώς, αν το νομοσχέδιο ψηφιστεί από τη Βουλή, θα εξανεμιστεί το αναγκαίο για τον βιοπορισμό των δικηγόρων εισόδημα. Με δεδομένο ότι το νομοσχέδιο δεν έχει κατατεθεί ακόμη στη Βουλή, το μέτρο της αποχής δεν είναι απρόσφορο, ούτε υπερβολικός ο συνολικώς διαδραμών χρόνος της αποχής».

Η αίτηση ακύρωσης του κ. Ξενάκη, όπως και μια δεύτερη που έχει κατατεθεί από τον δικηγόρο, Παναγιώτη Καλαντζάκο, θα συζητηθούν στην Ολομέλεια του ΣτΕ, το δεύτερο δεκαήμερο του ερχόμενου Μαΐου.Σχόλια